• ktopedu@gmail.com
  • 02466 745 544
  • A5- D5/25 Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Danh sách các trường tại Hàn Quốc

 CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP 1% (trường visa thẳng năm 2019)

STT

Tên trường

Tỉnh/ thành phố

1

Catholic Kwandong University

Gangwon

2

Kyungbok University

Gyeonggi

3

Konkuk University

Seoul

4

Keimyung University

Daegu

5

Korea University (Sejong Campus)

Sejong

6

Kwangju Women’s University

Gwangju

7

Kookmin University

Seoul

8

Dankook University

Gyeonggi

9

Catholic University of  Daegu

Gyeongsangbuk

10

Daejeon University

Daejeon

11

Dong-eui University

Busan

12

Mokpo National Maritime  University

Jeollanam

13

Pukyong National University

Busan

14

Pusan National University

Busan

15

Sahmyook University

Seoul

16

Sogang University

Seoul

17

Seokyeong University

Seoul

18

Seoul National University

Seoul

19

University of  Seoul

Seoul

20

Sungshin Women’s University

Seoul

21

Sejong University

Seoul

22

Soonchunhyang  University

Chungcheongnam

23

Yonsei University (Wonju Campus)

Wonju

24

Yonsei University

Seoul

25

Woosong University

Daejeon

26

Ewha Womans University

Seoul

27

Incheon National University

Incheon

28

Chosun  University

Kwangju

29

Chung-ang University

Seoul

30

Jungwon University

Chungcheongbuk

31

Pyeongtaek University

Gyeonggi

32

Pohang University of Science and Technology

Daejeon

33

Handong Global University

Gyeongsangbuk

34

Korea Advanced Institute Of  Science and Technology

Daejeon

35

Honam University

Gwangju

36

Hongik University

Seoul

37

Chungnam National University

Daejeon

38

Chungbuk  National University

Chungcheongbuk

 

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG TOP 1% (trường cao đẳng visa thẳng năm 2019)

 

STT

Tên trường

Tỉnh/Thành phố

1

Woosong Information College

Daejeon

2

Daegu Technical University

Daegu

3

Dongwon Institute of  Science and Technology

Gyeongsangnam

4

Seoul Institute of the Arts

Gyeonggi

5

Yeungnam University College

Daegu

6

Inha Technical College

Incheon

7

Jeju Tourism College

Jeju

8

Jeju Halla University

Jeju

9

Korea College of Media Arts

Chungcheongnam

10

Hanyang Women’s University

Seoul

 

CÁC TRƯỜNG HỆ CAO HỌC TOP 1% (trường hệ cao học ra được visa thẳng 2019)

 

STT

Tên trường

Tỉnh/Thành phố

1

University of  Science and Technology

Daejeon

2

National Cancer Center Graduate School Of  Cancer Science and Policy

Gyeonggi

3

Cheongshim Graduate School of  Theology

Gyeonggi

4

KDI  School Of  Public Policy and Management

Seoul

5

Kepco  International Nuclear Graduate School

Gyeonggi

 

1
Bạn cần hỗ trợ?