• ktopedu@gmail.com
  • 02466 745 544
  • A5- D5/25 Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Giới thiệu các trường Đại học hợp tác cùng K TOP

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG 
STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ TRƯỜNG NĂM THÀNH LẬP  PHÂN LOẠI
1 ĐẠI HỌC HONGIK 94 Wausan-ro, Seogang-dong, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea 1946 1%
2 ĐẠI HỌC KOREA (KOREA SEJONG) 145 Anam-ro, Anam-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc 1905 1%
3 ĐẠI HỌC  KEIMYUNG  1095, Dalgubeol-daero, Dalseo-gu, Daegu, Korea. 1954 1%
4 ĐẠI HỌC YONSEI 50 Yonsei-ro, Shinchon-dong, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc 1885 1%
5 ĐẠI HỌC CHUNG ANG 84 Heukseok-ro, Heukseok-dong, Dongjak-gu, Seoul, Hàn Quốc. 1918 1%
6 ĐẠI HỌC KOOKMIN 77 Jeongneung-ro, Jeongneung-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Korea 1946 1%
7 ĐẠI HỌC DAEJEON 62 Daehak-ro, Yongun-dong, Dong-gu, Daejeon, Korea 1980 1%
8 ĐẠI HỌC KONKUK 120 Neungdong-ro, Jayang 1(gil)-dong, Gwangjin-gu, Seoul, Hàn Quốc. 1946 1%
9 ĐẠI HỌC QUỐC GIA BUSAN 2 Busandaehak-ro, 63 beon-gil, Jangjeon 2(i)-dong, Geumjeong, Busan, Hàn Quốc. 1946 1%
10 ĐẠI HỌC NỮ EWHA 52, Ewhayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul, Korea. 1886 1%
11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC YEUNGNAM 280 Daehak-ro, Joyeong-dong, Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do, South Korea 1967 1%
12 ĐẠI HỌC SOGANG 35 Baekbeom-ro, Daeheung-dong, Mapogu, Seoul, Hàn Quốc 1960 1%
13 ĐẠI HỌC DAEGU CATHOLIC 13-13 Hayang-ro, Hayang-eup, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc 1956 1%
14 ĐẠI HỌC NỮ SEOUL 621, Hwarang-ro, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc 1961 Chứng nhận
15 ĐẠI HỌC DAEGU HAANY 201 Daegudae-ro, Gyeongsan, Gyeongbuk 712-714, Hàn Quốc, Korea. 1980 Chứng nhận
16 ĐẠI HỌC INHA 253 Yonghyeon-dong, Nam-gu, Incheon, Hàn Quốc. 1954 Chứng nhận
17 ĐẠI HỌC DONGMYUNG Nam-gu, Shinseon-lo 428, Busan 1979 Chứng nhận
18 ĐẠI HỌC SUNGKYUNKWAN 25-2 Sungkyunkwan-ro, Myeongnyun 3 (sam)ga, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc 1398 Chứng nhận
19 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KANG NAM 111 Gugal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea 1946 Chứng nhận
20 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC SUWON 17 Wausan-gil, Bongdam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea 1977 Trường thường
21 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KYUNG IL 50 Gamasil-gil, Hayang-eup, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Korea 1963 Trường thường
22 ĐẠI HỌC Y TẾ DAEGU (대구보건대) 15 Yeongsong-ro, Taejeon-dong, Buk-gu, Daegu, Korea 1971 Trường thường
23 ĐẠI HỌC KYUNGPOOK 80 Daehak-ro, Buk-gu, Daegu, Korea 1946 Trường thường
1
Bạn cần hỗ trợ?