• ktopedu@gmail.com
  • 02466 745 544
  • A5- D5/25 Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

HOMESTAY ENGLISH

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG THƯỜI LƯỢNG THỜI GIAN HỌC ĐẦU TƯ ĐĂNG KÍ
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ EM
30/6/2017

40 buổi
(120 giờ)

18H30 - 21H00
T2 - T4 - T6

5.000.000

ĐĂNG KÝ NGAY
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ EM
30/6/2017

40 buổi
(120 giờ)

18H30 - 21H00
T2 - T4 - T6

5.000.000

ĐĂNG KÝ NGAY
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ EM
30/6/2017

40 buổi
(120 giờ)

18H30 - 21H00
T2 - T4 - T6

5.000.000

ĐĂNG KÝ NGAY
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ EM
30/6/2017

40 buổi
(120 giờ)

18H30 - 21H00
T2 - T4 - T6

5.000.000

ĐĂNG KÝ NGAY
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ EM
30/6/2017

40 buổi
(120 giờ)

18H30 - 21H00
T2 - T4 - T6

5.000.000

ĐĂNG KÝ NGAY
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ EM
30/6/2017

40 buổi
(120 giờ)

18H30 - 21H00
T2 - T4 - T6

5.000.000

ĐĂNG KÝ NGAY
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ EM
30/6/2017

40 buổi
(120 giờ)

18H30 - 21H00
T2 - T4 - T6

5.000.000

ĐĂNG KÝ NGAY
1
Bạn cần hỗ trợ?